ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ RETROSTEM

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ RETROSTEM

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά

Διοργανωτής: Ελληνογερμανική Αγωγή

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρία διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου RETROSTEM το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση των θεματικών σχετικά με Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά (STEM)  στους νέους, στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών παράλληλα με τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν τα κάτωθι, τα οποία και θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση:

  • Kονσόλες βασισμένες σε Raspberry Pi
  • Οδηγός χρήσης της κονσόλας Retrostem
  • Διδακτέα ύλη και ενότητες εκμάθησης βασισμένες στα περιβάλλοντα προγραμματισμού Scratch, Python και Minecraft
  • Παρουσιάσεις για εύκολη προβολή ενοτήτων εκμάθησης
  • Σχέδια μαθήματος για άμεση εφαρμογή στη σχολική τάξη
  • Διαδικτυακή ακαδημία εκμάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων η εκδήλωση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 24/7.

Ο σύνδεσμος του έργου με πληροφοριακό και άλλο σχετικό υλικό είναι: https://retrostem.eu/

Other Webinars

pink and black nike running shoes 2020 | Adilette Comfort Slides